Договір публічної оферти

 

Загальні положення

 

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією «ash-mobile.com.ua», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://prolum.com.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

Поняття і визначення

 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або будь-яким іншим способом).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

5.1 Покупець здійснює оплату Товару в національній валюті України відповідно до Замовлення.

Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:

готівковий розрахунок, (Оплата здійснюється за фактом отримання товару в відділеннях транспортної компанії за готівковий розрахунок)
оплата на розрахунковий рахунок;
за допомогою електронних платіжних систем;
5.2 Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.

5.3 При ненадходження грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

Умови доставки замовлення

6.1 Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється лідером логістичного ринку "Новою поштою" який забезпечує легку доставку, кожного клієнта - до відділення, почтомата, або за адресою, де і здійснюється видача замовлень.

6.2 Прийом Товару за кількістю та якістю відбувається під час передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцеві.

6.3 Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

 

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;
вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.


7.2. Продавець зобов'язаний:

надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити йому про неможливість виконати замовлення Покупця;
передати Товар Покупцю після здійснення ним оплати за такий товар;
перевірити якість і кількість Товару при його передачі Покупцеві;
не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця, і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);
запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
належним чином виконувати умови даного Договору.


7.3 Покупець зобов'язаний:

до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, правилами і умовами використання Інтернет-магазину, умовами доставки, цінами на Товар / Послуги, пропоновані Продавцем в Інтернет-магазині;
повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їх актуальність;
своєчасно оплатити замовлений товар (і його доставку);
належним чином оформити прийом Товару (в т.ч. підписати і передати продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред'явити документ, що засвідчує особу (особа, уповноважена на отримання Товару);
перевірити якість і кількість Товару при його отриманні від продавця;
не розголошувати будь-яку приватну інформацію продавця, і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, і самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов'язання;
належним чином виконувати умови даного Договору.

 

7.4. Покупець має право:

зареєструватися в Інтернет-магазині;
в разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині, і будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей і характеристик Товару;
вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
інші права, передбачені чинним законодавством України.
Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе. а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору, і погоджується з ними.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

 

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://ash-mobile.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за 

рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

 

 

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «ash-mobile.com.ua» на офіційному інтернет-сайті https: // https: //ash-mobile.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.